Οι μαθητές/ριες της Α’ Τάξης στο Λαογραφικό Μουσείο Συκουρίου

Οι μαθητές/ριες της Α’ Τάξης επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Συκουρίου. Εκεί τους υποδέχτηκε ο κύριος Κώστας Γατσουνιάς, ο οποίος μέσω της αφήγησής του ταξίδεψε τους/ις μαθητές/ριες στο παρελθόν και βίωσαν μέσω της φαντασίας τους τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζούσαν παλιότερα.