Εκπαιδευτικοί

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-23

Α

ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ

Β

ΔΑΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γ

ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δ΄1

ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δ΄2

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Ε΄

ΖΕΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΤ΄1

ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤ΄2

ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΤ΄2

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-23
ΑΓΓΛΙΚΩΝΓΑΖΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
(Γ, Δ΄1, Δ΄2, Ε, ΣΤ1, ΣΤ2)
ΑΓΓΛΙΚΩΝΓΚΑΝΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ (Α,Β)
ΓΑΛΛΙΚΩΝΠΑΝΑΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΝΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(Α,Β,Γ, Δ΄1, Δ΄2, Ε, ΣΤ1, ΣΤ2)
ΤΠΕΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΠΑΚΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΟΥΣΙΚΗΣΚΟΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝΣΤΑΥΡΟΥ ΟΥΡΣΟΥΛΑ