Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο ΣυκουρίουΔιεύθυνση A’/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
    Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ)  9010233
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΈδρατουΣχολείου(διεύθυνση)ΣυκούριοΛάρισας
  Τηλέφωνο2495051301Fax2495051301
  e-mailmail@dimsykour.lar.sch.gr  Ιστοσελίδαhttp://dim-sykour.lar.sch.gr
  ΔιευθύντριαΣχολικήςΜονάδαςΑρίδα Σοφία
  ΥποδιευθύντριαΤσάτσαρη Παρασκευή
ΠρόεδροςΣυλλόγου Γονέων/ΚηδεμόνωνΖέβλας Νικόλαος
Εκπρόσωπος  ΔήμουΤεμπώνΣίμος Βασίλειος

Εισαγωγή

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές/ριες, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.,

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του Σχολείου Αρίδας Σοφίας με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας και υπογράφθηκε απ’ όλους. Θα αποσταλεί προς έγκριση από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου: http://dim-sykour.lar.sch.gr. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

 Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών.

 Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

• Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

• Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

• Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

 • Λειτουργία του Σχολείου

Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

 • υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.
 • έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)

(Για το σχολικό έτος 2021-22, δε λειτουργεί Ολοήμερο)

Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15.

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η είσοδος του σχολείου/οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:15.

Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτά, θα εισέρχεται στο τμήμα του και θα ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για τα προβλήματα που δημιουργούνται, ώστε να μην επαναληφθεί.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει και υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης.

Τα ανωτέρω τροποποιούνται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ που θα εκδοθεί.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων/κηδεμόνων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών/ριών.

Όσοι από τους μαθητές και τις μαθήτριες αποχωρούν χωρίς συνοδεία γονέων/κηδεμόνων, έχουν απαραίτητα στην αρχή της χρονιάς υπογράψει (οι γονείς/κηδεμόνες τους), υπεύθυνη δήλωση για το σκοπό αυτό.

 Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου.

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Διευθύντριας.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του Σχολικού Έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

 • Σχολική και Κοινωνική ζωή

Φοίτηση μαθητών/ριων

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να κρατάει ο γονέας/κηδεμονας το παιδί στο σπίτι, εκτός και αν συντρέχει σοβαρός λόγος, για τον οποίο θα πρέπει να ενημερώνει τη Διεύθυνση του Σχολείου. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

 Οι μαθητές/ριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής δραστηριότητας (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κλπ).

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας-κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον/ην δάσκαλο/α της τάξης ή τη Διευθύντρια του Σχολείου.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικέςδραστηριότητεςτουσχολείου,είναι απαραίτητη ησυμπλήρωσηΑτομικούΔελτίουΥγείαςγια τους μαθητέςτωντάξεωνΑ’, καιΔ’σύμφωναμεσχετικήεγκύκλιο.

Ποιότητα  σχολικού χώρου

Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά στην ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο καλλιεργείται η παιδική ψυχή. Φθορές, ζημίες και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του και εθίζουν τον μαθητή/τρια παιδαγωγικά στην απαξίωση της δημόσιας περιουσίας. Για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον η συνεργασία όλων των παραγόντων του σχολείου είναι απαραίτητη.

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού: 

 • οι μαθητές/ριες οφείλουν να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον του αύλειου χώρου.
 • οι μαθητές/ριες οφείλουν να διατηρούν τον σχολικό χώρο καθαρό και περιποιημένο.
 • Οι αίθουσες, τα εργαστήρια, οι χώροι υγιεινής, οι χώροι άθλησης και ο αύλειος χώρος πρέπει να παραμένουν καθαροί και μετά το τέλος των μαθημάτων να τακτοποιούνται.
 • οι μαθητές/ριες οφείλουν να αποφεύγουν τη ρύπανση του σχολικού χώρου χρησιμοποιώντας τα καλάθια απορριμμάτων. 
 • οι μαθητές/ριες γράφουν πάνω στα θρανία και τους τοίχους και οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και σε άριστη κατάσταση.
 • Η Δ/ντρια του σχολείου ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τις προκληθείσες βλάβες. 

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού κλειδώσει την αίθουσα συνοδεύοντας τους/ις μαθητές/ριες στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών). Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους/ις εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται  αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Σχολική εργασία

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον/ην εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

 • Συμπεριφορά-Δικαιώματα–Υποχρεώσεις

Η Διευθύντρια

 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 • Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς
 • Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.
 • Συνεργάζεται για όλα τα θέματα διοικητικά και παιδαγωγικά με τους/τις   διδάσκοντες/ διδάσκουσες με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

Οι εκπαιδευτικοί

 • Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης.
  • Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες καικατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
  • Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς/ες, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
  • Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
  • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
  • Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών/μαθητριών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.
  • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
  • Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στοευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τηνπρόοδοκαισυμπεριφοράτωνμαθητών/μαθητριών τους καιυιοθετούνκατάλληλεςπαιδαγωγικέςενέργειες,ώστενααντιμετωπισθούνπιθανά προβλήματα.
  • Προωθούν και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/ριών σε ποικίλες δραστηριότητες και τη μεταξύ τους συνεργασία.
  • Συνεργάζονται με τη Διευθύντρια, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

Οι μαθητές/μαθήτριες

 • Για το σχολικό έτος 2021-22 λόγω πανδημίας η προσευχή θα πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Οι αλλόδοξοι μαθητές/ριες παρευρίσκονται, σεβόμενοι τη θρησκευτική συνείδηση των υπολοίπων, ανεξάρτητα της μη συμμετοχής τους στην προσευχή.
 • Περιμένουν τη λήξη της προσευχής στον καθορισμένο τόπο μέσα στο προαύλιο, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο καθυστερούν να προσέλθουν.
  • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
  • Μέσα στην τάξη έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Σέβονται την προσωπικότητα του άλλου και δεν προβαίνουν σε διακρίσεις. Λειτουργούν ως ομάδα, τα μέλη της οποίας αλληλοεπηρεάζονται και αλληλεπιδρούν.
  • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.
  • Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στησχολική ζωήκαιπρόοδότους
  • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.  Ταυτόχρονα  ενδιαφέρονται για το σχολικό κτήριο και την υλική περιουσία του. Επίσης, δεν καταστρέφουντα σχολικά βιβλία που παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία.
  • Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).
  • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
 • Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 • Απευθύνονταιστον/ην υπεύθυνοεκπαιδευτικότμήματος ή στους/στις εφημερεύοντες εκπ/κούς.
 • Απευθύνονται στη Διευθύντρια.
  • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα  παραπάνω βήματα.
  • Κοινωνικοποιούνται, αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις και συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες, σε σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
  • Συμμετέχουν στο μάθημα και είναι επιμελείς στις μαθητικές τους υποχρεώσεις κάθε μέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του/ης δασκάλου/ας τους και τις απαιτήσεις του μαθήματος.
  • Είναι υπεύθυνοι για τον εφοδιασμό της σχολικής τους τσάντας και τη διατήρηση του μαθητικού υλικού σε καλή κατάσταση.
  • Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το Νόμο. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο όποτε υπάρχει ανάγκη και το Σχολείο ενημερώνει τους γονείς για τα θέματα των παιδιών τους. Σε διαφορετική περίπτωση το Σχολείο κρατά τα κινητά των μαθητών/ριών και τα παραδίδει μόνο στους γονείς/κηδεμόνες. Επίσης, κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή που διαθέτει πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, δεν θα κυκλοφορεί μέσα στο Σχολείο. Όλοι οι μαθητές/ριες έχουν πρόσβαση στα εποπτικά μέσα και στα μέσα Πληροφορικής υπό την επίβλεψη των Δασκάλων τους στα πλαίσια της διδασκαλίας και αρκούνται σ’ αυτά.
  • Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.
  • Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους/ις συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
  • Επικοινωνούν, ότανυπάρχειανάγκη,με τους γονείςτους,μέσωτωντηλεφώνωντουΣχολείου,αφούζητήσουν άδεια.

Γονείς και κηδεμόνες

 • Φροντίζουνώστετοπαιδίναέρχεταιέγκαιρακαιανελλιπώςστοσχολείοκαιναενημερώνουνσε περίπτωση απουσίας του.
 • Διαβάζουνπροσεκτικάόλεςτιςέντυπεςανακοινώσεις,πουμεταφέρουνταπαιδιάμας(ήαναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων), ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας τουΣχολείου.
 • Συνεργάζονται αρμονικά με τηΔιεύθυνσηκαιτονΣύλλογοτωνΔιδασκόντωνγιαθέματαπουαφορούντους/ιςμαθητές/μαθήτριες.
 • Ενημερώνουνέγκαιρακαιπροσκομίζουντασχετικάέγγραφα,ανυπάρχουν,γιακάθεειδικόθέμαπου αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες,θέματαοικογενειακήςκαικοινωνικήςκατάστασης-ταοποίαμπορούνναεπηρεάσουντηνεπίδοση,τη φοίτησηκαισυμπεριφορά τουπαιδιούμαςκαιζητούντη συνδρομή τουΣχολείου.

Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα συμπεριφοράς στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/ την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της Τάξης, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, την Ψυχολόγο του σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων, το ΚΕΔΑΣΥ και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

   Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Ανησυμπεριφοράτουμαθητήκαι της μαθήτριαςδενεναρμονίζεταιμετααποδεκτάπρότυπακαιαποκλίνειαπότηντήρησητου εσωτερικούκανονισμούτου Σχολείου τότεαντιμετωπίζειτονπαιδαγωγικόέλεγχο,σύμφωναμε τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία Σχολείου-γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

 • Σχολικές  εκδηλώσεις –δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

      Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα γίνονται με συνεργασία, πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των εκπ/κών και των μαθητών/μαθητριών. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη της υπευθυνότητας, των ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων ταλέντων των μαθητών/ μαθητριών μέσα από την εκπ/κή διαδικασία.  Οι μαθητές / μαθήτριες συμμετέχουν με προθυμία σε όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις του Σχολείου ή του Τμήματος, που προγραμματίζονται για την βελτίωση του μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου τους. Εργάζονται για την εκπλήρωση του στόχου ή της δράσης συλλογικά και με αίσθημα της ευθύνης του ρόλου που τους ανατίθεται κάθε φορά.

Στις σχολικές εορτές (εθνικές, θρησκευτικές κ.ά.) και στις λοιπές εορταστικές ή επετειακές εκδηλώσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά και αποδεικνύουν το ενδιαφέρον τους με την παρουσία τους προς τους/ις συμμαθητές/ριες τους που τις οργανώνουν. Δικαιολογημένα απουσιάζουν μόνο οι νόμιμα απαλλαγμένοι μαθητές/ριες. Η προβολή και η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων των μαθητών/ριών και των επιτυχιών τους σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων τους αποτελεί υποχρέωση του Σχολείου.

      Οι μαθητές/ριες που εκπροσωπούν το Σχολείο σε δημόσιες επίσημες εμφανίσεις (παρελάσεις, αθλητικούς αγώνες, διαγωνισμούς, παρουσιάσεις σε ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα) πρέπει να αναγνωρίζουν τον τιμητικό ρόλο που τους ανατίθεται, να συμμετέχουν με ζήλο και σοβαρότητα και να αποτελούν παράδειγμα για τους συμμαθητές τους.

 • Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Λειτουργία Κυλικείου

Στο Σχολείο μας δεν λειτουργεί κυλικείο και οι γονείς φροντίζουν για τη διατροφή των μαθητών από το σπίτι.

Σχολική βιβλιοθήκη

Η σχολική βιβλιοθήκη του Σχολείου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του και όργανο της εκπαιδευτικής διαδικασίας,το οποίο προσφέρει : υπηρεσίες μάθησης, πληροφορίες, βιβλία και δράσεις στους μαθητές και σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Τμήμα Ένταξης

Η λειτουργία του τμήματος ένταξης του Σχολείου μας υποστηρίζει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τις εισηγήσεις  του ΚΕΔΑΣΥ. Ο/Η εκπ/κός του τμήματος ένταξης  είναι υπεύθυνος/η για τη επικοινωνία με το ΚΕΔΑΣΥ και συνεργάζεται με την Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον εκπ/κό της τάξης  και τους γονείς  για την υλοποίηση του ειδικού και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Εργαστήριο πληροφορικής

Όσον αφορά στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, αυτό θα λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής-Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και πιο συγκεκριμένα:

 • Τηρούνται αυστηρά τα έγγραφα λειτουργίας του εργαστηρίου όπως:

· Πλάνο διάταξης θέσεων εργασίας

· Βιβλίο δανεισμού προς χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου (φορητοί υπολογιστές, βίντεοπροβολείςκ.α)

· Δελτίο καταγραφής βλάβης , καταστροφής ή κλοπής εξοπλισμού.

 • Ο δανεισμός του εξοπλισμού του εργαστηρίου γίνεται έπειτα από δήλωση στο βιβλίο δανεισμού το οποίο διατηρείται στο εργαστήριο και έχει την ευθύνη καταγραφής ο διευθυντής και ο εκπαιδευτικός πληροφορικής.
 • Η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο – βιβλίο παρουσίας εκπαιδευτικού.
 • Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου                            

Σημασίατηςεπικοινωνίαςκαιτηςσυνεργασίαςσχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογό Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείοενισχύεταιαπότηθετικήστάσητων γονέων/κηδεμόνωνπροςτοΣχολείοκαιτον εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλατηςΤάξης.Σεπερίπτωσηπουδενυπάρξεικοινάαποδεκτήλύσηήσυνεννόηση,απευθύνονταιστη ΔιευθύντριατουΣχολείου.

ΔιαδικασίεςενημέρωσηςκαιεπικοινωνίαςΣχολείουκαιγονέων/κηδεμόνων

Οι    συναντήσεις   για    ενημέρωση    των    γονέων/κηδεμόνων   με               τους/ιςεκπαιδευτικούςπρογραμματίζονταιμεαπόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 • Στηναρχήτουδιδακτικούέτους,όπουλαμβάνειχώραενημέρωσηγιαζητήματαπουαφορούνστην εύρυθμηλειτουργίατου σχολείου.
 • Μιαφοράτουλάχιστοντομήνασεπροκαθορισμένηαπότον/τηνεκπαιδευτικότουτμήματοςημέρακαιώρα,γιαθέματαπουαφορούνστην αγωγήκαιπρόοδοτωνμαθητών/μαθητριών.
 • Κάθεφοράπουο/ηεκπαιδευτικόςτηςτάξηςκρίνειαναγκαίαμιαέκτακτησυνάντηση.
 • ΚατάτηνεπίδοσητουΕλέγχουπροόδουανά τρίμηνο.
 • Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντησητου/τηςεκπαιδευτικούτηςτάξης με τουςγονείς/κηδεμόνεςτωνμαθητών/μαθητριών,προκειμένουναενημερωθούν γιατηνπρόοδοτων παιδιώντους.
 • Κατάτηνολοκλήρωσητουσχολικούέτουςγιατουςτίτλουςπροόδου–σπουδών.
 • Ηείσοδοςτωνγονέων/κηδεμόνωνστοσχολικόχώροεπιτρέπεταιμόνοκατάτιςπροβλεπόμενεςώρεςσυναντήσεωνμετους/ιςεκπαιδευτικούς τωντάξεων.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 – Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ). Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο οι γονείς να ενημερώνουν τον/η δάσκαλο/α του παιδιού τους και τη Διευθύντρια του Σχολείου για τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλεται το παιδί για νοσήματα που χρήζουν προσοχής ή για αλλεργίες που εμφανίζει σε φάρμακα ή τροφές. Η Διευθύντρια με τον/η δάσκαλο/α της Τάξης ενημερώνουν τους/ις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (ταυτόχρονη παρουσία Δ/ντριας και Δάσκαλου Τάξης). Όταν κρίνεται απαραίτητο από τους γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προσκομίσουν γραπτό κείμενο (π.χ ειδικές οδηγίες Α΄ βοηθειών)  Γενικότερα, οφείλουν να γνωστοποιούν στο Δάσκαλο της Τάξης και στη Διευθύντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του/ης μαθητή/ριας.

Οι γονείς κηδεμόνεςοφείλουνναεπικαιροποιούνταιστοιχείαεπικοινωνίαςτους,καιναενημερώνουν άμεσα τους/ις εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντατηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικώνσημειωμάτωνή/καιβεβαιώσεωνγιατηνπραγματοποίησηεκπαιδευτικώνεκδρομών,γιατηνπαρακολούθησηεκπαιδευτικώνθεαμάτωνκ.λπ.. Επίσης,οιγονείς/κηδεμόνεςθαπρέπειτακτικά ναεπισκέπτονταιτηνιστοσελίδατουΣχολείου καιναενημερώνονταιυπεύθυνα καιγρήγοραγιαταθέματατουΣχολείου. Τέλος,οιγονείς/κηδεμόνεςθαπρέπειναέχουνφροντίσειοι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενεςέκτακτεςπεριπτώσεις.

Ησημασίατηςσύμπραξης όλων

Έναανοιχτό,συνεργατικό,συμπεριληπτικόκαιδημοκρατικόΣχολείοέχειανάγκηαπότησύμπραξηόλωνμαθητών/μαθητριών,εκπαιδευτικών,Διευθύντριας,ΣυλλόγουΓονέωνκαιΚηδεμόνων,ΣχολικήςΕπιτροπής,ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης, για ναεπιτύχει στην αποστολή του.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Αντιμετώπισηέκτακτωναναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συναφή φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου αποτελεί ο ενδελεχής έλεγχος στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και η οποία οποιαδήποτε τυχόν συμμόρφωση του σχολικού κτηρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις και διατάξεις για την καταλληλόλητα του και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών (στατική -στάθμιση σεισμικών κινδύνων, πυρόσβεσης κ.λ.π.).

Η Διευθύντρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το Σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουνορίσειγραπτώςγιατονσκοπόαυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, η Διευθύντρια οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας

Χώρος συγκέντρωσης, σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών, ορίζεται το γήπεδο του μπάσκετ. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.

Συκούριο , 06 Σεπτεμβρίου 2021

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Αρίδα Σοφία