Φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Η παρακολούθηση του Ολοήμερου Προγράμματος είναι προαιρετική. Γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις χωρίς προϋποθέσεις.

Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο θα δοθεί στους/ις μαθητές/ριες. Αν ο/η μαθητής/ρια επιθυμεί να παρακολουθήσει το ολοήμερο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση από τον/ην γονέα/κηδεμόνα έως την Τρίτη 10 Μαΐου 2022.

Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου ξεκινά καθημερινά στις 13.15 και ολοκληρώνεται στις 16.00. Σας παρέχεται η δυνατότητα για την ενδιάμεση αποχώρηση του παιδιού σας από το Ολοήμερο Σχολείο στις 15.00 κατόπιν δήλωσής σας στην αίτηση.

Επιπρόσθετα, το παιδί σας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Πρωινής Ζώνης, με την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσει στο Ολοήμερο Σχολείο. Η Πρωινή Ζώνη ξεκινά στις 07.00 π.μ.. Η προσέλευση της Πρωινής Ζώνης ολοκληρώνεται στις 07. 15 π.μ..

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ