Η κατοικία του χθες Γ΄1 και Γ΄2

Στο δεύτερο εργαστήριο δεξιοτήτων οι μαθητές/ριες του Γ΄1 και Γ΄2 Τμήματος ασχολήθηκαν με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά μας. Παρατήρησαν την κατοικία του χθες. Τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής της, τον προσανατολισμό της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της που διαμορφώνονται από το κλίμα, το έδαφος και τις ανάγκες των κατοίκων της τότε εποχής.

Ευχαριστούμε τον κ. Ανδρέα Βλαστάρη , που περπάτησε μαζί μας στους όμορφους δρόμους του χωριού μας και μοιράστηκε μαζί μας τις γνώσεις του για το θέμα.

Στη συνέχεια οι μαθητές/ριες κατασκεύασαν τη δική τους κατοικία.

Εκπαιδευτικοί του Γ΄1 και Γ΄2: Θάνος Γιαννάκος, Μαργαρίτη Σταματία

Γ΄2