12/θ Δημοτικό Σχολείο Συκουρίου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σχολικό Έτος 2014-2015

ΤΗΛ. 24950-51301

α/ α        Ονοματεπώνυμο                               Ειδικότητα                            Τμήμα

1            Τσουρέλη Δήμητρα                             Δασκάλα-Δ/ντρια

2            Γερόπουλος Περικλής                        Δάσκαλος                                     Α

3            Τζάρτζα Αικατερίνη                            Δασκάλα                                       Β1

4            Κούτρα Ιωάννα                                 Δασκάλα                                       Β2

5           Τσάτσαρη Παρασκευή                        Δασκάλα                                      Γ1

6           Κώτσια Νικολέττα                              Δασκάλα                                       Γ2

7           Νάκας Ηλίας                                      Δάσκαλος                                      Δ1

8           Ταμπούρα  Ευαγγελή                        Δασκάλα                                        Δ2

9           Γούσιος   Στέργιος                             Δάσκαλος                                      Ε

10        Τζιούρας Αναστάσιος                         Δάσκαλος                                      ΣΤ1

11        Αρίδα Σοφία                                      Δασκάλα                                        ΣΤ2

12        Γαζέτα Καλλιόπη                              Αγγλικών                                       

13        Τσιβρανίδου Σοφία                          Αγγλικών

14        Πανάγου Κυριακή                            Γαλλικών

15        Σεβδαλή Χρυσούλα                         Φυσικής Αγωγής

16        Τσιωτινός Κωνσταντίνος                   Φυσικής Αγωγής

17        Κουκολίτσου Κων/να                         Μουσικής

18        Κουτελίδα Χριστίνα                          Πληροφορικής

19       Μονάχου Αντιγόνη                           Καλλιτεχνικών

20       Μάνδαλου Αποστολία                      Θεατρικής Αγωγής

21      Φτάκα Βασιλική                                Παράλληλη στήριξη

Κατηγορία: Διδακτικό προσωπικό 2015-2016