ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΓΟΝΕΩΝ   &   ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2018

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              Κωτούλας Στέφανος  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Ζέβλας Νικόλαος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          Τζιούρας Αναστάσιος

ΤΑΜΙΑΣ:                     Γούσιου Αλεξάνδρα

ΜΕΛΗ:                      Ζίας Αντώνιος,  Γαλλού Βάγια,  Πράπας Σπύρος

 

Κατηγορία: διοικητικό συμβούλιο συλλόγου γονέων