ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2019

Πρόεδρος:        Νίκος Ζέβλας τηλ: 6984673540
 
Αντιπρόεδρος:  Ζίας Αντώνης  τηλ: 6936672153
 
Γραμματέας:     Μπέλτσιου Χρύσα  τηλ:  6934390546
 
Ταμείας:           Πράπας Κωνσταντίνος  τηλ: 6937411290
 
Μέλη:               Κατσιφού Ερήνη τηλ: 6973320808,  Ντίνα Θεοδώρα τηλ:  6972926373,  Πράπα Αννα τηλ:  6945647574

 

 

 

 

Κατηγορία: διοικητικό συμβούλιο συλλόγου γονέων