Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές για την Α΄ τάξη του Σχολικού Έτους 2020-2021

θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020 (για όσα παιδιά γεννήθηκαν από      1-1-2014 έως και 31-12-2014) και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης (θα αναζητηθεί υπηρεσιακά από το Δημοτικό Σχολείο)
  2. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (θα αναζητηθεί υπηρεσιακά από το Δημοτικό Σχολείο)
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/ τριας (δίνεται από το Δημοτικό Σχολείο)

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ

  1. Βιβλιάριο Εμβολίων ή άλλο στοιχείο, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή/τριας (λογαριασμός ΔΕΗ,ΔΕΥΑΤ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο )

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο πλαίσιο τήρησης των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, η προσέλευσή σας στο σχολείο θα πρέπει να γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για τον ορισμό ημέρας και ώρας και με τήρηση των κανόνων προσωπικής προστασίας (μάσκα, γάντια και ατομικό στυλό).

Συκούριο 14 Μαΐου 2020

Η Διευθύντρια του Σχολείου

 

ΤΣΟΥΡΕΛΗ      ΔΗΜΗΤΡΑ

Κατηγορία: Ανακοινώσεις